Nailiyyətlərimiz
 
LEYLA ZEYNALOVA
LEYLA ZEYNALOVA
RESPUBLİKA ÜZRƏ - I
İ.Fateh
İ.Fateh
A.R._Prezident yaninda Dövlət İdarəçilik Akademiyası
İ.Gülnar
İ.Gülnar
A.R._Prezident yaninda Dövlət İdarəçilik Akademiyası
S.Tural
S.Tural
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
Q.Rafael
Q.Rafael
A.R._Prezident yaninda Dövlət İdarəçilik Akademiyası
M. Emin
M. Emin
Azərb. Resp. Preziden Yan. İdarəçilik Akademi- Hüquqşünas
Ə.Sevil
Ə.Sevil
Bakı Dövlət Universiteti
H.Kamran
H.Kamran
A.R._Prezident yaninda Dövlət İdarəçilik Akademiyası
H.Kənan
H.Kənan
A.R._Prezident yaninda Dövlət İdarəçilik Akademiyası
N.Zibeydə
N.Zibeydə
Bakı Dövlət Universiteti
Q.Nurtac
Q.Nurtac
Az.Res.Prez. yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
Ə.Çingiz
Ə.Çingiz
Polis Akademiyası
M.Lamiyə
M.Lamiyə
Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti
Q.Qüdrət
Q.Qüdrət
Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti
B.Nergiz
B.Nergiz
Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti
R.Hüseyn
R.Hüseyn
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası
M.Kənan
M.Kənan
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası
Ə.Leyla
Ə.Leyla
Az.Res.Prez. yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
M.Nuranə
M.Nuranə
Azərbaycan Dillər Universiteti
Q.Rüfət
Q.Rüfət
Qafqaz Universiteti
F.Turac
F.Turac
Azərbaycan Dillər Universiteti
M.Sona
M.Sona
A.R._Prezident yaninda Dövlət İdarəçilik Akademiyası
Ə.Adil
Ə.Adil
Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti
A. Şəms
A. Şəms
Azərb. Dövlət İqtisad Univ.
G.Elçin
G.Elçin
Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti
Q. Rəsanə
Q. Rəsanə
Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti
Q.SABİRXAN
Q.SABİRXAN
Azərb. Dövlət İqtisad Univ.
S.SEVDA
S.SEVDA
Azərb. Dövlət İqtisad Univ.
B.SAMİR
B.SAMİR
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Unv
Q.ƏZİZ
Q.ƏZİZ
Bakı Dövlət Universiteti
M.XANIMZƏR
M.XANIMZƏR
Azərbaycan Dillər Universiteti
Aysu Nəbizadə
Aysu Nəbizadə
Bakı Dövlət Universiteti
NƏSİRLİ RAUF
NƏSİRLİ RAUF
Azərb. Dövlət İqtisad Univ.
ƏSMƏR NƏSİRLİ
ƏSMƏR NƏSİRLİ
Azərbaycan Dillər Universitetinə
Nəsirli Ülkər
Nəsirli Ülkər
Azərbaycan Dillər Universitetinə
 
×
(CONTENT HERE)
Yüklənir
Yüklənir