ZİRVƏ TƏDRİS MƏRKƏZİ MMC

“ZİRVƏ TƏDRİS MƏRKƏZİ  təhsil və tədris sahəsində ən son standartlara uyğun fəaliyyət göstərəcək

bir hazırlıq müəssisəsidir. Kursumuz 2002-ci ildən etibarən fəaliyyətə başlamışdır. Əsas məqsədimiz

ölkəmizdə muasir standartlara cavab verən hazırlıq mərkəzinin qurulmasıdır. Kursumuz  4 yaşdan

başlayaraq bütün yaş qrupları üzrə hazrılıqlağı özündə birləşdirən kompleks tədris müəssisəsidir.

Dünya və Avropa təcrübəsindən yararlanaraq Azərbaycan təhsilində  yüksək nailiyyətlər əldə etmək

əsas prioritet məsələlərimizdən biridir. Mərkəzimizdə dərs deyən müəllim və idarə kollektivi

təcrübəli və öz sahəsində peşəkar şəxslərdirlər. Kursumuzda sizlər üçün hər cür şərait qurulmuşdur.

Eyni zamanda mərkəzimizdə psixologiya və, istirahət otağı, etüd otağı (dərs çalışma otağı),

kitabxana, bufet  və Wi-Fi sistemi də mövcuddur.