MSi - 1 Buraxılış imtahan Mövzuları

MSi - 1 Buraxılış imtahan Mövzuları

Fənn 2022-2023-cü tədris ili 
IX-X sinif 
MSİ-1 Buraxılış
Azərbaycan dili 1) Fonetika
2) Leksika
Riyaziyyat 1) Natural ədədlər
2) Həndəsəninn əsas anlayışları
3) Adi və onluq kəsrlər
İngilis dili 1) There is / there are
2) The noun
3) The article
Fənn                         2022-2023-cü tədris ili 
                                 X I sinif 
                           MSİ-1 Buraxılış
Azərbaycan dili 1) Fonetika
2) Leksika
Riyaziyyat 1) Natural ədədlər
2) Həndəsəninn əsas anlayışları
3) Adi və onluq kəsrlər
4) Faiz. Nisbət. Tənasüb
5) Üçbucaqlar
6) Həqiqi ədədlər
İngilis dili 1) There is / there are
2) The noun
3) The article
4) The pronoun