MSi - 2 Buraxılış imtahan Mövzuları

MSi - 2 Buraxılış imtahan Mövzuları

Fənn 2022-2023-cü tədris ili 
IX-X sinif 
MSİ-2 Buraxılış
Azərbaycan dili 1) İsim
2) Sifət
Riyaziyyat 1) Natural ədədlər
2) Həndəsəninn əsas anlayışları
3) Adi və onluq kəsrlər
4) Faiz. Nisbət. Tənasüb
5) Üçbucaqlar
6) Həqiqi ədədlər
İngilis dili 1) The pronoun
2) The adjective
3) Quantifiers
4) The Numeral
Fənn 2022-2023-cü tədris ili 
XI sinif 
MSİ-2 Buraxılış
Azərbaycan dili 1) İsim
2) Sifət
3) Say
4) Zərf
Riyaziyyat 1) Natural ədədlər
2) Həndəsəninn əsas anlayışları
3) Adi və onluq kəsrlər
4) Faiz. Nisbət. Tənasüb
5) Üçbucaqlar
6) Həqiqi ədədlər
7) Tam cəbri ifadələr
8) Çevrə və dairə
9) Rasional kəsrlər
10) Kvadrat köklər. Həqiqi üstlü qüvvət
11) Birməchullu tənliklər və məsələlər
İngilis dili 1) The adjective
2) Quantifiers
3) The Numeral
4) Tenses