MSI-3 Buraxılış İmtahan Mövzuları

MSI-3 Buraxılış İmtahan Mövzuları

Fənn 2022-2023-cü tədris ili 
IX sinif 
MSİ-3 Buraxılış
Azərbaycan dili 1. Fonetika
2. Leksika
3. İsim
4. Sifət
5. Say
Riyaziyyat 1. Natural ədədlər
2. Həndəsəninn əsas anlayışları
3. Adi və onluq kəsrlər
4. Faiz. Nisbət. Tənasüb
5. Üçbucaqlar
6. Həqiqi ədədlər
7. Tam cəbri ifadələr
8. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması
9. Çevrə və dairə
İngilis dili 1. The Noun
2. The Article
3. The Pronoun
4. The Adjective
5. The Quantifiers
6. The Numeral
7. The Tenses
Fənn 2022-2023-cü tədris ili 
X sinif 
MSİ-3 Buraxılış
Azərbaycan dili 1. Fonetika
2. Leksika
3. İsim
4. Sifət
5. Say
6. Zərf
Riyaziyyat 1. Natural ədədlər
2. Həndəsəninn əsas anlayışları
3. Adi və onluq kəsrlər
4. Faiz. Nisbət. Tənasüb
5. Üçbucaqlar
6. Həqiqi ədədlər
7. Tam cəbri ifadələr
8. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması
9. Çevrə və dairə
İngilis dili 1. The Noun
2. The Article
3. The Pronoun
4. The Adjective
5. The Quantifiers
6. The Numeral
7. The Tenses
Fənn 2022-2023-cü tədris ili 
XI sinif 
MSİ-3 Buraxılış
Azərbaycan dili 1. Fonetika
2. Leksika
3. İsim
4. Sifət
5. Say
6. Zərf
7. Feil
8. Əvəzlik
Riyaziyyat 1. Natural ədədlər
2. Həndəsəninn əsas anlayışları
3. Adi və onluq kəsrlər
4. Faiz. Nisbət. Tənasüb
5. Üçbucaqlar
6. Həqiqi ədədlər
7. Tam cəbri ifadələr
8. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması
9. Çevrə və dairə
10. Rasional kəsrlər
11. Kvadrat köklər. Həqiqi üstlü qüvvət
12. Birməchullu tənliklər və məsələlər
13. Çoxbucaqlılar. Dördbucaqlılar
14. Tənliklər sistemi
İngilis dili 1. The Noun
2. The Article
3. The Pronoun
4. The Adjective
5. The Quantifiers
6. The Numeral
7. The Tenses
8. The Adverb
9. The Complex object
10. Modal verbs